Nhà vệ sinh đạt chuẩn mà vẫn bẩn: Gọi mẹ đón về giữa buổi học để…đi vệ sinh

Khu vệ sinh của Trường Tiểu học Phương Canh (Hà Nội) sau khi được đầu tư cải tạo (ảnh chụp ngày 21.8.2019). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Khu vệ sinh của Trường Tiểu học Phương Canh (Hà Nội) sau khi được đầu tư cải tạo (ảnh chụp ngày 21.8.2019). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Khu vệ sinh của Trường Tiểu học Phương Canh (Hà Nội) sau khi được đầu tư cải tạo (ảnh chụp ngày 21.8.2019). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top