Nhà giáo ưu tú ở Sơn La: Phải cho đi tù những người gian lận điểm thi

Ông Trần Luyến – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Sơn La. Ảnh: Huyên Nguyễn
Ông Trần Luyến – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Sơn La. Ảnh: Huyên Nguyễn
Ông Trần Luyến – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Sơn La. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top