Nhà Dân tộc học đầu ngành của Việt Nam - GS Phan Hữu Dật qua đời

GS Phan Hữu Dật tại buổi lễ mừng thọ 90 tuổi. Ảnh: VNU.
GS Phan Hữu Dật tại buổi lễ mừng thọ 90 tuổi. Ảnh: VNU.
GS Phan Hữu Dật tại buổi lễ mừng thọ 90 tuổi. Ảnh: VNU.
Lên top