Nguyên nhân ban đầu về việc Thứ trưởng Bộ GDĐT Lê Hải An đột ngột qua đời

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An. Ảnh: Sơn Tùng
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An. Ảnh: Sơn Tùng
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top