Nguyên lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo hiến kế “cứu” ngành sư phạm

Giáo sư Phạm Minh Hạc. Ảnh: Hoài Hương.
Giáo sư Phạm Minh Hạc. Ảnh: Hoài Hương.