Nguyễn Hoàng Khánh vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2021 với 315 điểm

Nguyễn Hoàng Khánh vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2021.
Nguyễn Hoàng Khánh vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2021.
Nguyễn Hoàng Khánh vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2021.
Lên top