Nguy cơ “xóa sổ” trường liên cấp 25 tuổi: UBND tỉnh Vĩnh Phúc “ép tiến độ” sáp nhập?

Ông Nguyễn Vĩnh Long – Phó Hiệu trưởng trường THPT Phúc Yên
Ông Nguyễn Vĩnh Long – Phó Hiệu trưởng trường THPT Phúc Yên