Người thầy "gieo cảm hứng"

Đại úy Trần Bình Phục bên các học trò của mình trên đảo Hòn Chuối.
Đại úy Trần Bình Phục bên các học trò của mình trên đảo Hòn Chuối.
Đại úy Trần Bình Phục bên các học trò của mình trên đảo Hòn Chuối.
Lên top