Người phụ nữ bê phở vào điểm thi THCS Phan Đình Giót là nhân viên hội đồng thi

Theo tài liệu của PV Báo Lao Động, từ khoảng thời gian 8h đến 8h24 phút, người phụ nữ này đã liên tục ra vào điểm thi Trường THCS Phan Đình Giót. Ảnh: HN
Theo tài liệu của PV Báo Lao Động, từ khoảng thời gian 8h đến 8h24 phút, người phụ nữ này đã liên tục ra vào điểm thi Trường THCS Phan Đình Giót. Ảnh: HN
Theo tài liệu của PV Báo Lao Động, từ khoảng thời gian 8h đến 8h24 phút, người phụ nữ này đã liên tục ra vào điểm thi Trường THCS Phan Đình Giót. Ảnh: HN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM