Người nhà ông Vũ Trọng Lương: "Như thế là hại em rồi"

Những ngày qua, căn nhà của ông Lương tại TP. Hà Giang luôn trong tình trạng "cửa đóng then cài".
Những ngày qua, căn nhà của ông Lương tại TP. Hà Giang luôn trong tình trạng "cửa đóng then cài".
Những ngày qua, căn nhà của ông Lương tại TP. Hà Giang luôn trong tình trạng "cửa đóng then cài".
Lên top