Người lớn mừng tuổi bằng tiền là làm hư con trẻ?

Việc cha mẹ so bì, so sánh tiền mừng tuổi có thể làm con trẻ hiểu sai về giá trị của tập tục mừng tuổi đầu năm.
Việc cha mẹ so bì, so sánh tiền mừng tuổi có thể làm con trẻ hiểu sai về giá trị của tập tục mừng tuổi đầu năm.
Việc cha mẹ so bì, so sánh tiền mừng tuổi có thể làm con trẻ hiểu sai về giá trị của tập tục mừng tuổi đầu năm.
Lên top