Người đưa thông tin trường học ở Hải Phòng thu hơn 9 triệu đồng nói gì?

Trường THCS Minh Tân (huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng).
Trường THCS Minh Tân (huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng).
Trường THCS Minh Tân (huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM