Người đưa thông tin trường học ở Hải Phòng thu hơn 9 triệu đồng nói gì?

Trường THCS Minh Tân (huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng).
Trường THCS Minh Tân (huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng).