Cô Vũ Thị Việt Hoa, Hiệu trưởng Trường tiểu học Quang Trung, TP.Vũng Tàu:

Người đam mê “khơi nguồn sáng tạo” cho học sinh

Cô Vũ Thị Việt Hoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung, TP.Vũng Tàu có nhiều tìm tòi sáng tạo trong đổi mới phương pháp giáo dục ở địa phương.
Cô Vũ Thị Việt Hoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung, TP.Vũng Tàu có nhiều tìm tòi sáng tạo trong đổi mới phương pháp giáo dục ở địa phương.
Cô Vũ Thị Việt Hoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung, TP.Vũng Tàu có nhiều tìm tòi sáng tạo trong đổi mới phương pháp giáo dục ở địa phương.
Lên top