Người cuối cùng trong 'tứ trụ' Sử học của Việt Nam đã qua đời

Giáo sư Hà Văn Tấn qua đời vào tối 27.11.
Giáo sư Hà Văn Tấn qua đời vào tối 27.11.
Giáo sư Hà Văn Tấn qua đời vào tối 27.11.
Lên top