Người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có thể trở thành giáo viên

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho cử nhân muốn làm giáo viên THCS và THPT. Ảnh: LĐO
Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho cử nhân muốn làm giáo viên THCS và THPT. Ảnh: LĐO
Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho cử nhân muốn làm giáo viên THCS và THPT. Ảnh: LĐO
Lên top