“Ngược đời” điểm học bạ thấp hơn điểm thi ở Bắc Kạn, nguyên nhân do đâu?

Học sinh lớp 12 tỉnh Bắc Kạn ôn thi tốt nghiệp. Ảnh: BKGOV
Học sinh lớp 12 tỉnh Bắc Kạn ôn thi tốt nghiệp. Ảnh: BKGOV
Học sinh lớp 12 tỉnh Bắc Kạn ôn thi tốt nghiệp. Ảnh: BKGOV
Lên top