Ngóng mãi chưa thấy công khai giá SGK, địa phương “sốt ruột” đi mua chịu

Giáo viên nghiên cứu một bộ sách giáo khoa để phục vụ cho việc lựa chọn sách. Ảnh: NXBGDVN
Giáo viên nghiên cứu một bộ sách giáo khoa để phục vụ cho việc lựa chọn sách. Ảnh: NXBGDVN
Giáo viên nghiên cứu một bộ sách giáo khoa để phục vụ cho việc lựa chọn sách. Ảnh: NXBGDVN
Lên top