Ngôi trường mầm non tiền tỉ ở Quảng Ngãi vừa sử dụng đã hỏng

Trường Mầm non Nghĩa Kỳ (Quảng Ngãi).
Trường Mầm non Nghĩa Kỳ (Quảng Ngãi).
Trường Mầm non Nghĩa Kỳ (Quảng Ngãi).
Lên top