Nghiên cứu cơ sở khoa học quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì cuộc họp ngày 18.3 tại Bộ GDĐT.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì cuộc họp ngày 18.3 tại Bộ GDĐT.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì cuộc họp ngày 18.3 tại Bộ GDĐT.
Lên top