Nghỉ học phòng dịch COVID-19: Không đơn giản để rút ngắn thời gian nghỉ hè

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tính toán lùi thời điểm kết thúc năm học và thời gian tổ chức các kỳ thi chuyển cấp cho học sinh.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tính toán lùi thời điểm kết thúc năm học và thời gian tổ chức các kỳ thi chuyển cấp cho học sinh.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tính toán lùi thời điểm kết thúc năm học và thời gian tổ chức các kỳ thi chuyển cấp cho học sinh.
Lên top