Nghỉ học kéo dài do rét đậm: Hà Nội sẽ học bù như thế nào?