Nghệ An: Phụ huynh “kêu trời” vì VNEN, Hiệu trưởng “không nghe”