Nghệ An: Giáo viên lo “loạn” sách giáo khoa

Hơn 2.300 giáo viên Tiểu học ở Nghệ An đã được tập huấn cho chương trình mới. Ảnh: PV
Hơn 2.300 giáo viên Tiểu học ở Nghệ An đã được tập huấn cho chương trình mới. Ảnh: PV
Hơn 2.300 giáo viên Tiểu học ở Nghệ An đã được tập huấn cho chương trình mới. Ảnh: PV
Lên top