Nghệ An bao giờ công bố điểm thi lớp 10?

Học sinh ở Nghệ An tham gia Kỳ thi vào lớp 10 năm 2019-2020. Ảnh: Anh Đức
Học sinh ở Nghệ An tham gia Kỳ thi vào lớp 10 năm 2019-2020. Ảnh: Anh Đức
Học sinh ở Nghệ An tham gia Kỳ thi vào lớp 10 năm 2019-2020. Ảnh: Anh Đức
Lên top