Ngày mai, Bộ GDĐT sẽ nói hết về vụ nâng "khống" điểm thi ở 3 tỉnh

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết sẽ loại những nhà giáo, cán bộ liên quan đến vụ việc nâng điểm thi ra khỏi ngành giáo dục.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết sẽ loại những nhà giáo, cán bộ liên quan đến vụ việc nâng điểm thi ra khỏi ngành giáo dục.
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết sẽ loại những nhà giáo, cán bộ liên quan đến vụ việc nâng điểm thi ra khỏi ngành giáo dục.
Lên top