Ngày lọc ảo thứ 2, nhiều trường đại học dự kiến tăng điểm chuẩn

Các trường đại học đang tham gia vào hệ thống lọc ảo để xác định điểm chuẩn. Ảnh: GDU
Các trường đại học đang tham gia vào hệ thống lọc ảo để xác định điểm chuẩn. Ảnh: GDU
Các trường đại học đang tham gia vào hệ thống lọc ảo để xác định điểm chuẩn. Ảnh: GDU
Lên top