Ngày đầu trở lại trường: Yêu cầu tắt điều hòa, mở cửa sổ để phòng dịch

Lên top