Ngày đầu tiên học sinh tỉnh Thái Bình, Cà Mau trở lại trường: Linh hoạt xây dựng kế hoạch học bù

Học sinh ở tỉnh Thái Bình trong ngày đầu tiên đi học trở lại được đo nhiệt độ, kiểm tra sức khỏe trước khi vào lớp. Ảnh: Khánh Linh
Học sinh ở tỉnh Thái Bình trong ngày đầu tiên đi học trở lại được đo nhiệt độ, kiểm tra sức khỏe trước khi vào lớp. Ảnh: Khánh Linh
Học sinh ở tỉnh Thái Bình trong ngày đầu tiên đi học trở lại được đo nhiệt độ, kiểm tra sức khỏe trước khi vào lớp. Ảnh: Khánh Linh
Lên top