Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ngày đầu thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh, phụ huynh mệt nhoài vì thời tiết oi nóng