Ngày đầu thi THPT quốc gia 2018: Sợ ùn tắc giao thông, sĩ tử ăn vội gói xôi, đi thi từ mờ sáng

Lên top