Ngày cuối cùng của đợt xét tuyển đầu tiên:

Ngày cuối cùng của đợt xét tuyển đầu tiên: Trường vắng vẻ, thí sinh thoải mái