Ngày 6.5: Nhiều địa phương tiếp tục cho học sinh tạm dừng đến trường

Các địa phương tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, chủ động cho học sinh tạm dừng đến trường. Ảnh minh hoạ: Anh Nhàn
Các địa phương tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, chủ động cho học sinh tạm dừng đến trường. Ảnh minh hoạ: Anh Nhàn
Các địa phương tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, chủ động cho học sinh tạm dừng đến trường. Ảnh minh hoạ: Anh Nhàn
Lên top