Ngày 4.5, học sinh toàn TPHCM sẽ đi học trở lại

Học sinh TPHCM được phát khẩu trang khi đi học lại. Ảnh: Anh Nhàn
Học sinh TPHCM được phát khẩu trang khi đi học lại. Ảnh: Anh Nhàn
Học sinh TPHCM được phát khẩu trang khi đi học lại. Ảnh: Anh Nhàn
Lên top