Ngày 18.11, Hà Nội tuyên dương 90 Thủ khoa xuất sắc

Hình ảnh lễ vinh danh thủ khoa năm 2020.
Hình ảnh lễ vinh danh thủ khoa năm 2020.
Hình ảnh lễ vinh danh thủ khoa năm 2020.
Lên top