Ngày 1.8, nhiều trường học ở Long An “tựu trường”

Trường THPT Chuyên Long An sẽ tựu trường năm học mới vào ngày 1.8.
Trường THPT Chuyên Long An sẽ tựu trường năm học mới vào ngày 1.8.