Ngành Giáo dục nhiều địa phương không nhận hoa, quà dịp 20.11

Dịch bệnh COVID-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lĩnh vực Giáo dục. Ảnh: LĐO
Dịch bệnh COVID-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lĩnh vực Giáo dục. Ảnh: LĐO
Dịch bệnh COVID-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lĩnh vực Giáo dục. Ảnh: LĐO
Lên top