Ngành giáo dục gấp rút chuẩn bị điều kiện áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới

Năm 2018 sẽ ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới, tập trung biên soạn sách giáo khoa. Ảnh: Hải Nguyễn
Năm 2018 sẽ ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới, tập trung biên soạn sách giáo khoa. Ảnh: Hải Nguyễn
Năm 2018 sẽ ban hành Chương trình giáo dục phổ thông mới, tập trung biên soạn sách giáo khoa. Ảnh: Hải Nguyễn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM