Ngành Giáo dục Đà Nẵng xin ưu tiên vaccine COVID-19 cho giáo viên, học sinh

Ngành Giáo dục Đà Nẵng xin ưu tiên vaccine COVID-19 cho giáo viên, học sinh. Ảnh: TT
Ngành Giáo dục Đà Nẵng xin ưu tiên vaccine COVID-19 cho giáo viên, học sinh. Ảnh: TT
Ngành Giáo dục Đà Nẵng xin ưu tiên vaccine COVID-19 cho giáo viên, học sinh. Ảnh: TT
Lên top