Ngành công nghệ, kinh doanh, sáng tạo... sẽ siêu nổi trong tương lai gần

Sinh viên Việt Nam tương tác với giảng viên trong lớp học về công nghệ. Ảnh: Thuý Lê
Sinh viên Việt Nam tương tác với giảng viên trong lớp học về công nghệ. Ảnh: Thuý Lê
Sinh viên Việt Nam tương tác với giảng viên trong lớp học về công nghệ. Ảnh: Thuý Lê
Lên top