Nếu không thay đổi cách làm: Sách giáo khoa sẽ vẫn toàn sạn


GS-TSKH Nguyễn Xuân Hãn (ĐHQG Hà Nội) cho rằng: Cách làm sách không mang tính khoa học, cách thẩm định chương trình - SGK cũng sai quy trình khoa học. Ảnh: HẢI NGUYỄN
GS-TSKH Nguyễn Xuân Hãn (ĐHQG Hà Nội) cho rằng: Cách làm sách không mang tính khoa học, cách thẩm định chương trình - SGK cũng sai quy trình khoa học. Ảnh: HẢI NGUYỄN
GS-TSKH Nguyễn Xuân Hãn (ĐHQG Hà Nội) cho rằng: Cách làm sách không mang tính khoa học, cách thẩm định chương trình - SGK cũng sai quy trình khoa học. Ảnh: HẢI NGUYỄN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top