Nếu có camera trong lớp học, phụ huynh đã không phải vào trường quay lén?

Hình ảnh giáo viên đánh học sinh được ghi lại từ camera quay lén do phụ huynh lắp đặt trong lớp học.
Hình ảnh giáo viên đánh học sinh được ghi lại từ camera quay lén do phụ huynh lắp đặt trong lớp học.
Hình ảnh giáo viên đánh học sinh được ghi lại từ camera quay lén do phụ huynh lắp đặt trong lớp học.
Lên top