Nét tươi xinh của nữ sinh đất võ trong ngày thi đầu tiên