Nâng lương giúp ngành sư phạm hút nhân tài, ngăn chặn tình trạng bỏ việc?

Ông Trần Quang Vượng, đại biểu của Sở GDĐT tỉnh Lào Cai cho rằng nâng lương là điều rất cần thiết để giáo viên không bỏ nghề. Ảnh: QQ
Ông Trần Quang Vượng, đại biểu của Sở GDĐT tỉnh Lào Cai cho rằng nâng lương là điều rất cần thiết để giáo viên không bỏ nghề. Ảnh: QQ
Ông Trần Quang Vượng, đại biểu của Sở GDĐT tỉnh Lào Cai cho rằng nâng lương là điều rất cần thiết để giáo viên không bỏ nghề. Ảnh: QQ
Lên top