Năng lực tiếng Anh của người Việt giảm 7 bậc so với năm 2017

Học sinh Việt Nam bắt đầu được học tiếng Anh từ bậc tiểu học. Ảnh: minh họa: HẢI NGUYỄN
Học sinh Việt Nam bắt đầu được học tiếng Anh từ bậc tiểu học. Ảnh: minh họa: HẢI NGUYỄN
Học sinh Việt Nam bắt đầu được học tiếng Anh từ bậc tiểu học. Ảnh: minh họa: HẢI NGUYỄN
Lên top