Nặng lòng tâm sự của thầy giáo 30 năm cắm bản, nơi học sinh chui nilon vượt suối đến trường

Thầy Nguyễn Minh Quý có 30 năm cắm bản, vượt khó khăn gieo chữ con con trẻ.
Thầy Nguyễn Minh Quý có 30 năm cắm bản, vượt khó khăn gieo chữ con con trẻ.
Thầy Nguyễn Minh Quý có 30 năm cắm bản, vượt khó khăn gieo chữ con con trẻ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top