Kỳ thi tốt nghiệp THPT:

Nam sinh Quảng Trị đạt 2 điểm 10: Giỏi võ, giỏi việc nhà và tự học

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, San dành thời gian giúp đỡ gia đình. Ảnh: Hưng Thơ.
Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, San dành thời gian giúp đỡ gia đình. Ảnh: Hưng Thơ.
Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, San dành thời gian giúp đỡ gia đình. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top