Nam sinh dựng lán trên núi “bắt sóng” học online được Bộ trưởng GDĐT khen

Lầu Mí Xá (sinh viên năm thứ 3, Lớp Quản lý công K18, Học viện Hành chính Quốc gia) học online tại lán giữa núi. Ảnh: NVCC
Lầu Mí Xá (sinh viên năm thứ 3, Lớp Quản lý công K18, Học viện Hành chính Quốc gia) học online tại lán giữa núi. Ảnh: NVCC
Lầu Mí Xá (sinh viên năm thứ 3, Lớp Quản lý công K18, Học viện Hành chính Quốc gia) học online tại lán giữa núi. Ảnh: NVCC
Lên top