Nam Định cho phép học sinh "vùng xanh" của 9 huyện đi học trở lại

Nam Định cho phép học sinh "vùng xanh" của 9 huyện đi học trở lại. Ảnh: Tường Vân.
Nam Định cho phép học sinh "vùng xanh" của 9 huyện đi học trở lại. Ảnh: Tường Vân.
Nam Định cho phép học sinh "vùng xanh" của 9 huyện đi học trở lại. Ảnh: Tường Vân.
Lên top