Năm 2022: Nhiều điểm mới trong tuyển sinh đại học

Các trường đại học đã bắt đầu nhiều hoạt động tư vấn tuyển sinh năm 2022. Ảnh: P.V
Các trường đại học đã bắt đầu nhiều hoạt động tư vấn tuyển sinh năm 2022. Ảnh: P.V
Các trường đại học đã bắt đầu nhiều hoạt động tư vấn tuyển sinh năm 2022. Ảnh: P.V
Lên top