Năm 2021, học phí khối ngành Kinh tế có sự chênh lệch lớn

Mức học phí thực tế năm sau có thể tăng cao hơn năm trước không quá 10%.
Ảnh: ĐN
Mức học phí thực tế năm sau có thể tăng cao hơn năm trước không quá 10%. Ảnh: ĐN
Mức học phí thực tế năm sau có thể tăng cao hơn năm trước không quá 10%. Ảnh: ĐN
Lên top